Göra rent hängrännor – Så gör du

så rengör du stuprännor och hängrännor på enklast sätt

När det blir dags för din årliga rengöring av hängrännorna på senhösten finns det många olika material som du måste samla för att vara förberedd. Inte varje hem kommer att kräva alla dessa verktyg varje gång du rengör dina hängrännor. Denna artikel kommer att gå igenom några olika verktyg och bitar av utrustning som du behöver förr eller senare.

Saker du behöver för att göra rent hängrännor

Säkerhet är A och O så du måste se till att du har rätt skyddsutrustning. Även på enplanshus är rännorna installerade på en höjd som kräver användning av en stege. Om du behöver en A stege eller en förlängnings stege kan bero på höjden av ditt hem samt terrängen som omger den. Snarare än att ha flera stegar, bör du investera i en stege som kan ändras så att den passar till olika situationer. Du behöver också ett par bra handskar så att din hud inte kommer i kontakt med innehållet i dina hängrännor. Slutligen kommer du behöva skydda lungorna från en eventuell exponering för mögel sporer eller andra allergener genom att bära en ansiktsmask.

Rengöringsredskap för hängrännor

Nästa grupp av utrustning som du kommer att vilja ha till hands är handhållna rengöringsredskap. Ett bra redskap är någon form av skopa. Skopor är bra om du behöver ta bort en stor mängd skräp från hängrännorna. En rengöringsborste är ett annat verktyg som kommer komma väl till hands om det finns mögel eftersom du kan skrubba bort det smutsiga lagret. Detta är inte bara viktigt för att stoppa spridningen av mögel till andra delar av ditt hem. Men också att hålla hängrännorna så rena som möjligt om du vill vidarekoppla det för att bevattna en trädgård eller något annat.

Om du inte vill klättra på stegar så finns det andra redskap för att göra rent hängrännorna med. En roterande borste kan kopplas till en trädgårdsslang. I slutet finns ett munstycke som du kan vinkla så att du kommer åt att göra rent alla vrår och rännor på hängrännan. Munstycket har ett stort vattentryck som gör att skräp, mögel och annat enkelt lossnar.

Fixa en hängränna som läcker

När du ändå håller på med rengöring så bör du inspektera hängrännorna och laga det som behövs. Ibland kan övergångar bli försvagade och bilda läckor. Du skulle kunna rätta till problemet med vissa tätningsmedel, men du kan också behöva ersätta delar på hängrännan. Ett annat problem kan vara att hängrännan släpper från taket. Du bör dubbelkolla alla krokar och fäst mekanismer för att kontrollera att systemet är säkert och lämpligt planat. Du bör också se till att alla hängrännor inte är igensatta eller är lösa.

Alla vill väl vara en dedikerad husägare som gör allt i sin makt för att garantera andrahandsvärdet på sitt hem. Att sköta om hängrännorna garanterar att du tar god hand om ditt hus och källaren. För att göra det här jobbet väl är det viktigt att ha rätt säkerhetsskydd, handskar och en bra stege.

Kontakta oss för hjälp med rengöringen till bra priser!